Wat mag er wel in de container voor 20m3 dakafval?

Om al het ingezamelde dakafval zo goed en duurzaam mogelijk te verwerken gelden er per type container verschillende regels. Voor het milieu is het goed om je afval zo veel mogelijk te scheiden, zodat we het kan worden gerecycled. Zo wordt het weer een grondstof wat kan worden hergebruikt.

Neem bij twijfel daarom altijd contact met ons op en we adviseren u graag.

Wat voor afval mag er in de container voor dakafval?

Onder dakafval wordt ook wel verstaan dakleer, dakbedekking, bitumen en teer. Dakafval mag vermengd zijn met andere afvalsoorten, maar niet met dakgrind, puin, stenen, zand of grond. Hieronder treft u een opsomming aan van de meest voorkomende afvalsoorten die bij ons onder andere onder de categorie dakafval vallen.

 • Dakafval
 • Dakleer
 • Dakbedekking
 • Bitumen
 • Teer
 • Hout
 • Ijzer
 • Kunststof en Plastic
 • Isolatiematerialen

Wat mag er niet in de container voor 20m3 dakafval?

Hieronder treft u een opsomming aan van de meest voorkomende afvalsoorten die bij ons niet onder de categorie dakafval vallen.

 • Accu’s
 • Dakgrind
 • Puin en Stenen
 • Zand en Grond
 • Asbest of asbest gelijkende materialen
 • Chemisch afval
 • Olie
 • Verf
 • Chemicaliën
 • Geen afvalsoorten die vloeibaar of stroperig zijn

Bestel je container voor dakafval direct online: