Wat mag er wel in de puincontainer?

Om al het ingezamelde afval zo goed en duurzaam mogelijk te verwerken gelden er per type container verschillende regels. Voor het milieu is het goed om je afval zo veel mogelijk te scheiden, zodat we het kan worden gerecycled. Zo wordt het weer een grondstof wat kan worden hergebruikt.

Neem bij twijfel daarom altijd contact met ons op en we adviseren u graag.

Wat voor afval mag er in de container voor puin en stenen?

Onder puinafval verstaan wij uitsluitend schoon puin. Hieronder treft u een opsomming aan van de meest voorkomende puinsoorten die bij ons onder de categorie puinafval vallen.

  • bakstenen van een muurtje
  • stoeptegels
  • dakpannen
  • tegels
  • keramiek
  • betonresten (eventueel met ijzer vlechtwerk)

Wat mag er niet in de container voor 20m3 puin en stenen?

Hieronder treft u een opsomming aan van de meest voorkomende afvalsoorten die bij ons niet onder de categorie puin en stenen vallen.

  • kalkzandsteen
  • gipsblokken
  • giboblokken

Bestel je container voor puin en stenen direct online: