Wat mag er allemaal in de groenafval container?

Om al het ingezamelde afval zo goed en duurzaam mogelijk te verwerken gelden er per type container verschillende regels. Voor het milieu is het goed om je afval zo veel mogelijk te scheiden, zodat we het kan worden gerecycled. Zo wordt het weer een grondstof wat kan worden hergebruikt.

Neem bij twijfel daarom altijd contact met ons op en we adviseren u graag.

Wat voor afval mag er in de container voor groenafval?

Onder groenafval verstaan wij uitsluitend het fijne groenafval dat wordt verkregen door bijvoorbeeld het snoeien van bomen en struiken. Hieronder treft u een opsomming aan van de meest voorkomende afvalsoorten die bij ons onder de categorie groenafval vallen.

 • Takken
 • Struiken
 • Bloemen
 • Plantenresten en gras
 • Groenafval met een soortelijke massa minder dan 100 kilo per m3

Wat mag er niet in de groenafvalcontainer?

Hieronder treft u een opsomming aan van de meest voorkomende afvalsoorten die bij ons niet onder de categorie groenafval vallen.

 • Mest
 • Grond
 • Boomstammen
 • Potplanten met kluit
 • Bewerkt hout uit de winkel
 • Papier/karton of andere verontreiniging
 • Groenafval uit de tuinbouw of bedrijfsleven
 • Groenafval met een soortelijke massa meer dan 100 kilo per m3

Groenafvalcontainer bestellen

U kunt bij ons groenafval containers bestellen in de maten: 3m3, 6m3, 10m3, 15m3 en 40m3. Bepaal van tevoren hoeveel groenafval u verwacht te willen afvoeren, zodat we de juiste container bij u kunnen afleveren. Neem bij vragen contact met ons op voor meer informatie.

Bestel je container voor groenafval direct online: