Wat mag er allemaal wel en niet in de grond container?

Om al het ingezamelde afval zo goed en duurzaam mogelijk te verwerken gelden er per type container verschillende regels. Voor het milieu is het goed om je afval zo veel mogelijk te scheiden, zodat we het kan worden gerecycled. Zo wordt het weer een grondstof wat kan worden hergebruikt.

Neem bij twijfel daarom altijd contact met ons op en we adviseren u graag.

Wat voor afval mag er in de container voor schone grond?

Wanneer u een van onze containers voor schone grond huurt, dan mag u hier alleen zand, aarde en grond mee afvoeren. In de onderstaande opsomming vindt u de meest voorkomende zaken die in een dergelijke container afgevoerd kunnen worden.

  • visueel schone grond
  • zand
  • veen
  • aarde
  • klei
  • tuinaarde
  • grond met maximaal 5% wortels, onkruid, steentjes of grind
  • graszoden en grasmatten want die bestaan voor 95% uit grond)

Wat mag er niet in de container voor schone grond?

Houdt u zich alstublieft strikt aan de bovenstaand gespecificeerde zaken. Indien u bijvoorbeeld puin in een container voor schone grond gooit, dan wordt de container gezien als een afvalcontainer voor bouw- en sloopafval. Wanneer er meer dan 5% aan wortels, grind of onkruid in de container zit, dan wordt de container gezien als een container voor vervuilde grond. In beide gevallen zult u in een hoger tarief vallen en zult u daarom een naheffing van ons ontvangen.

Bestel je container voor grond en schoon afval direct online: